برگزاری مسابقات فوتسال بین واحدهای مختلف صنایع کاشی تیما - زمستان 1397
برگزاری مسابقات فوتسال بین واحدهای مختلف صنایع کاشی تیما - زمستان 1397

یک دوره مسابقه فوتسال با شرکت هشت تیم از واحدهای مختلف صنایع کاشی تیما در محل سالن کوثر مشهد برگزار گردید که در پایان تیم سورت و بسته بندی به مقام قهرمانی رسید .


دیدگاه شما

پر کردن کلیه فیلدها الزامی است!